TRANSLATION_CREDIT=Vertaald in het Nederlands door Stijn de Klerk FILE=Bestand Version=Versie OPEN_BCAD=Open BCAD ontwerp bestand BIKE=Fiets RIDER=Fietser OPENRECENTBCAD=Open recent BCAD bestand SAVE=Bewaar SAVE_AS=Bewaar als EXPORTCSV=Exporteer bouw bestand (in CSV formaat) EXPORTBITMAP=Exporteer Bitmap (BMP, JPG, PNG) EXPORTDXF=Exporteer DXF EXPORTSVG=Exporteer SVG EXPORTPDF=Exporteer PDF EXPORT_MITRE_TEMPLATE=Exporteer miter sjabloon (PDF) MITERS=Miters WALL_THICKNESS=Wand dikte TOP=Bovenkant BOTTOM=Onderkant LEFT=Links RIGHT=Rechts BOTTOMBRACKET=Trap as PRINT=Print OK=OK CANCEL=Annuleer IMAGEFORMAT=Foto bestand type IMPORTPHOTO=Importeer foto IMAGESIZE=Foto formaat IMAGEofCURRENTview=Foto van huidig venster SCALEDIMAGEofCURRENTview=variabele grootte van foto van huidig venster SCALEDIMAGEofBIKE=variabele grootte van foto van fiets VIEW=Aanzicht REFIT=Nieuwe pasmaat verwerken LOCKSCALE=Fixeer schaal LOCKFRAME=Fixeer fiets frame afmetingen, om wiel en vork maten te kunnen varieeren FRAMEUNLOCKED=Frame is unlocked LOCKFRAME_HANDLEBARS_SADDLE=Frame, saddle clamp and handlebar clamp are locked while changing wheels or forks. ANIMATE=Animeren CROSSHAIRS=Rooslijnen CENTERLINES=Hartlijnen STAYS_AUXILIARY_VIEW=vorken (weergaven boven aanzicht) PHOTO=Foto HEADSET=Balhoofd TOE_OVERLAP=Teen overlap met voorwiel DIMS=Dimensies DIMENSION=Dimensies TEXTSIZE=Text grootte SMALL=Klein MEDIUM=Middel LARGE=Groot XLARGE=Extra groot DISPLAY=Weergaven SELECTALL=Selekteer alles UNSELECT=deselekteer alles CHAINSTAYLENGTH=Chain stay lengte CHAINSTAYLENGTH2=Chain stay lengte FORKLENGTH=Vork lengte BLADE_WIDTH=buis breedte TIP_DIAMETER=Punt diameter FORKLENGTHminusSAG=Vork lengte (zonder invering onder belasting) FORKOFFSETrake=Vork naloop FRAME=Frame FRONTCENTER=Voorkant hartlijn FRONTCENTERdistance=Voorkant hartlijn afstand HANDLEBARfromBB_X=Afstand trap as tot stuurstang (X) HANDLEBARfromBB_Y=Afstand trap as tot stuurstang (Y) HANDLEBARfromBB_Direct=Afstand van stuurstang tot trap as (Direkt) HEADTUBEBOTTOMX=Headtube onderkant (X) HEADTUBEBOTTOMY=Headtube onderkant (Y) HEADTUBEBOTTOM_DIRECT=Headtube onderkant (Direkt) ALTERNATIVE_TOP_TUBE=Alternatieve Top tube meting SEATTUBEMITER_TO_BOTTOM_EDGE_OF_TOPTUBE=Zadel buis miter tot de onderkant van de Top tube BB_TO_TOPTUBE_HEADTUBE_JUNCTION=Afstand van de BB tot bovenkant van het Top tube- Head tube aanhechtingspunt BB_TO_LOWER_EDGE_OF_TOPTUBE_AT_HEADTUBE=BB tot onderkant van het Top tubes \u0096 Head tube aanhechtingspunt SEATTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_DOWNTUBE_HEADTUBE_JUNCTION=Afstand van de Seat tube \u0096 Top tube aanhechtingspunt tot het Top tube \u0096 Head tube aanhechtingspunt SEATSTAY_TOPJOINT_ANGLE= Seat stays bevestigings hoek SEATSTAY_MITER_ANGLE=Seat stays miter hoek TOPTUBEFRONTMITER=Top tube voorkant miter hoek TOPTUBEREARMITER=Top tube achterkant miter hoek DOWNTUBEFRONTMITER=Downtube voorkant miter hoek DOWNTUBEREARMITER=Downtube achterkant miter hoek SADDLE_HEIGHT_OFF_GROUND=Zadel hoogte vanaf de grond HANDLEBAR_HEIGHT_OFF_GROUND=Stuur stang hoogte vanaf de grond VERTICAL=vertikaal HORIZONTAL=horizontaal FIT_ADVISOR=Pasmaat adviseur MALE=Man FEMALE=Vrouw APPLY_TO_BIKECAD_MODEL=BikeCAD model aanpassen CALCULATE=Uitrekenen LOCKCROSSHAIRS=Rooslijnen vastzetten FIT_SCHEME=Pasmaat model IMAGE_FILE=Bestand formaat RECOMMENDED_SIZING=Aanbevolen maatvoering IS_BASED_ON_FORMULA=Is gebaseerd op de volgende formule MULTIPLICATION_SYMBOL=\u00d7 HEADTUBEBOTTOM_HJX=Head tube onderkant (Henry James X) HEADTUBEBOTTOM_HJY=Head tube onderkant (Henry James Y) HEADTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_TOP_OF_HEADTUBE=Head tube \u0096 Top tube verbinding tot bovenkant Head tube HEADTUBE_DOWNTUBE_JUNCTION_TO_BOTTOM_OF_HEADTUBE= Head tube \u0096 Down tube verbinding tot onderkant Head tube DECIMAL_PLACES=Nullen achter de komma IN_INCREMENTS_OF=Weergaven in stappen van UNCHECK_TO_APPROXIMATE=Deselekteer hier om BikeCAD zelf te laten bepalen M2MTOPofSEATtoTIPofMITER= Bovenkant van Seat tube tot punt van onderkant zadelbuis miter M2MTOPofSEATtoDOWNTUBEintersection= Bovenkant van Seat tube tot aanhechtingspunt downtube DOWNTUBE_BOTTOM_EDGE=Down tube rand onderkant INSEAM=Broek kruisnaad RIDERCOMPARTMENT=Rijder ruimte COCKPIT=Cockpit SADDLEHEIGHT=Zadel hoogte SADDLESETBACK=Zadel positie naar achteren SADDLETIPtoCLAMP=Afstand zadel neus tot zadel pen klem SADDLETOHANDLEBARREACH=Afstand zadel tot stuurstang SADDLETOHANDLEBARREACH2=Afstand zadel tot stuurstang 2 SADDLETOHANDLEBARREACH_H= Afstand zadel tot stuurstang (Horizontaal) SETBACK=Setback STANDOVERHEIGHT=Sta over hoogte TOPTUBELENGTHeffective=Top tube lengte (effectief) TRAIL=Naloop WHEELBASE=Wiel basis HELP=Help BIKECADFAQ=BikeCAD FAQ SECONDARYFAQ=BikeCAD forum SECONDARYURL=http://www.bikecad.ca/forum ABOUT=Over ZOOM=Vergroten ANIMRATE=Animatie snelheid PRIMARYDIMS=Primaire afmeting SEATANGLE=Zadel hoek HEADANGLE=Head tube hoek SEATTUBE_Center_to_Center=Seat tube lengte (c-c) SEATTUBE_Center_to_Top=Seat tube lengte (c-t) SEATTUBELENGTH=Seat tube lengte SEATTUBELENGTH_EFFECTIVE=Seat tube lengte(effectief) SEATTUBE_TOOLTIP=Definieer de Seat tube lengte
center tot center or center tot bovekant FRONTCENTER_TOOLTIP=Gebruik een van deze vier paar opties om de lengte van de voorkant besturen EFFECTIVETOPTUBELENGTH=Effectieve Top tube lengte TOPTUBEANGLE=Top tube hoek HEADTUBELENGTH=Head tube buis lengte BBdrop= BB onder wielas hartlijn BBheight=BB hoogte vanaf de grond BBtooltip=Gebruik een van de twee BB onder wielas hartlijn of BB hoogte vanaf de grond
om bottombracket portie aan te passen. LENGTHofSEATPOSTexposed=Lengte van zadelpen zichtbaar DROPOUTSPACING=Achterwiel uitvallen
spreiding DROPOUTSPACING2=Breedte tussen achterwiel uitvallen CUSTOM=Custom STANDARD=Standard MTB=MTB ROAD=Weg TRACK=Track DROPOUTtooltip=Kies van standard breedtes tussen uitvallen
of selekteer andere waarden. TIREDIAMETER=Band \u2205 STEERINGANGLE=Stuur
hoek REARWHEEL=Achter wiel FRONTWHEEL=Voor wiel WHEELS=Wielen SADDLE=Zadel LENGTH=Lengte THICKNESS=Dikte ANGLE=Hoek FOREANDAFT=Voor en achter HEADSETandSPACERS=Headset en spacers SPACERS=Spacers UPPERSTACK=Bovenkant extra hoogte LOWERSTACK=Onderkant extra hoogte OFFSET=Offset TRAVEL=Travel SAG=Invering onder normale belasting STRAIGHTBLADE=Recht voorvork SUSPENSION=Veering FORKHEADSETSADDLE=Vork, headset and zadel CRANKS=Trap arm PEDALS=Pedalen SHOES=Schoenen SHOESIZE=Schoenmaat FOOTandCRANKrelative=Voet en traparm relatieve positie HEELatHIGHEST= Hiel op hoogste punt HEELatLOWEST=Hiel op laagste punt STEM=Stem HANDLEBAR=Stuurstang INCLUDEBRAKES=Inclusief rem grepen WIDTH=Wijdte HEIGHT=Hoogte BRAKELEVERPOSITION=Rem greep positie AEROBARS=Aerobars AEROBAR_PADS=Aerobar arm steunen RIDERANATOMY=Rijders lichaamsbouw CROUCH=Kruis TRANSPARENCY=Transparant HANDPOSITION=Hand positie SEATTUBE=Seat tube AERO=Aero CONSTANTDIAMETER=Konstant \u2205 VARIABLEDIAMETER=Variabel \u2205 SEATTUBESTYLETIP=Selecteer zadelpenbuis stijl DIAMETERatTOP=\u2205 aan de bovenkant DIAMETER=\u2205 DIAMETERatBOTTOM=\u2205 aan de onderkant ATBOTTOM=Aan de onderkant ATTOP=Aan de bovenkant CHORDLENGTH=Chord lengte LEADINGEDGEOFFSET=Afstand van voorkant WHEELCUTDIAMETER=Wiel cut \u2205 TOPTUBE=Toptube TOPTUBESTYLETIP=Selekteer Top tube soort DOWNTUBESTYLETIP=Select down tube style HEADTUBE=Headtube HEADTUBEDIAMETER=Head tube \u2205 WISHBONE_WIDTH=Wishbone breedte CLEARANCE_ABOVE_TIRE=Ruimte boven de band WISHBONE_CLEARANCE_ABOVE_TIRE=Wishbone ruimte boven de band BBshellDIAMETER=Bottombracket \u2205 BBshellDIAMETERtext=Bottombracket diameter DOWNTUBE=Down tube BBshellLENGTH=Bottombracket buis lengte SEATPOST=Zadel pen TUBING=Buizen CHAINSTAYS=Chain stay FROMTOPOFSEATTUBE=Van de bovenkant van de Seat stay FROMTOPOFHEADTUBE=Van de bovenkant van de Head tube ALONGTOPTUBE=Langs de Toptube ALONGDOWNTUBE=langs de Downtube WISHBONE=Wishbone SEATSTAYLENGTH=Seat stay lengte SEATSTAYLENGTH2=Seat stay lengte SEATSTAYLENGTH3=Seat stay lengte 2 SEATSTAYS=Seat stays PAINTSCHEME=Verf patroon BACKGROUND=Achtergrond FRAMEandFORKcolors=Frame en vork kleuren FIRST=1st SECOND=2de THIRD=3de FOURTH=4de CHOOSECOLOR=Kies kleur FORK=Vork FORKS=Vorken DECALTEXTandCOLORS=Opdruk tekst en kleur DECALS=Opdruk FONT_DT=Lettertype (Down tube 1) FONT_DT2=Lettertype (Down tube 2) FONT_ST=Lettertype (Seat tube 1) FONT_ST2=Lettertype (Seat tube 2) FONT_TT=Lettertype (Top tube 1) FONT_TT2=Lettertype (Top tube 2) FONT_WR=Lettertype (Rear wheel 1) FONT_WR2=Lettertype (Rear wheel 2) FONT_WF=Lettertype (Front wheel 1) FONT_WF2=Lettertype (Front wheel 2) FONT_FORK=Lettertype (Fork 1) FONT_FORK2=Lettertype (Fork 2) FONT_STEM=Lettertype (Stem 1) FONT_STEM2=Lettertype (Stem 2) FONT_CHAINSTAYS=Lettertype (Chainstays 1) FONT_CHAINSTAYS2=Lettertype (Chainstays 2) FONT_SEATPOST=Lettertype (Seatpost 1) FONT_SEATPOST2=Lettertype (Seatpost 2) PLAIN=Simpel ITALIC=Italic BOLD=Vet BOLDandITALIC=Vet & Italic GRADIENTTEXT=Gradatie tekst TEXT=Tekst LOWERTEXT=Onderste tekst DECALOUTLINE=Opdruk outline GRADIENTOUTLINE=Gradient outline OUTLINE=Outline LOWEROUTLINE=Lower Outline PAINT=Verf SEATTUBEEXTENSION=Seat tube lengte boven de top tube SEATTUBEEXTENSION2=Seat tube lengte boven de top tube 2 HEADTUBEUPEXTENSION=Head tube lengte boven de top tube HEADTUBEDOWNEXTENSION=Head tube lengte boven de down tube REARDROPOUTS=Achter uitvallen REARDROPOUT=Achter uitvallen DRIVING=Rijden DRIVEN=Gereden MITRING=Mitering JIGSETUP=Jig setup COMPONENTS=Componenten VALUE=Waarde UNITS=Eenheden DRIVINGorDRIVEN=Gereden afmetingen TOPTUBE_Center_to_Center=Top tube lengte (c-c) DEPTHofREARWHEELcutout=Diepte van achterwiel uitsparing in de Seat tube TOPREARPOINTofSEATTUBEtoWHEELCUTOUT=Top achter bovenkant van de seat tube tot de bovenkant van de wiel uitsparing HEADSETSPACERS=Headset spacers CRANKLENGTH=Trap arm lengte HANDLEBARWIDTH=Stuurstang breedte HANDLEBARDROP=Stuurstang verlaging HANDLEBARREACH=Stuurstang rijk afstand RELATIVEFRONTPROJ=Relatieve projectie van de voorkant JONESSTABILITY=Jones stabiliteits voorwaarden SEATTUBECHORD=Zadel pen chord lengte SEATTUBELEADINGEDGE=Zadel pen voorkant offset SEATTUBEDIAMETER=Zadel pen diameter SEATTUBEDIAMETERatTOP=Zadel pen diameter aan de bovenkant SEATTUBEDIAMETERatBOTTOM=Zadel pen diameter aan de onderkant TOPTUBEDIAMETER=Top tube diameter TOPTUBErearDIAMETER=Top tube diameter aan de achterkant TOPTUBEfrontDIAMETER=Top tube diameter aan de voorkant DOWNTUBELEADINGEDGE=Down tube voorkant offset van hartlijn DOWNTUBEDIAMETERatREAR=Down tube diameter aan de achterkant DOWNTUBEDIAMETERatFRONT=Down tube diameter aan de voorkant M2MTOPTOPTUBE=Miter to miter afstand gemeten langs de top van de Top tube M2MBOTTOMTOPTUBE= Miter to miter afstand gemeten langs de onderkant van de Top tube M2MTOPDOWNTUBE=Miter to center van de BB gemeten langs de bovenkant van de Down tube M2MTOPDOWNTUBEnotch=Miter to miter afstand gemeten langs de bovenkant van de Down tube M2MBOTTOMDOWNTUBE=Miter to center van de BB gemeten langs de onderkant van de Down tube M2MBOTTOMDOWNTUBEdeep=Head tube miter tot het diepste punt van de BB miter gemeten langs de onderkant van de Down tube M2MTOPDOWNTUBEdeep=Miter to deepest point of BB miter measured along top of down tube M2MTOPofSEATTUBEtoBB=Top face of seat tube to BB miter (measured along side of frame) DOWNTUBELENGTHcc=Down tube lengte (c-c) TOPTUBESEATTUBEANGLE=Top tube - Seat tube binnen hoek TOPTUBEHEADTUBEANGLE=Top tube - Head tube binnen hoek DOWNTUBEHEADTUBEANGLE=Down tube - Head tube binnen hoek DOWNTUBESEATTUBEANGLE=Down tube - Seat tube binnen hoek DOWNTUBETOPTUBEANGLE=Down tube - top tube binnen hoek DOWNTUBEANGLE=Down tube hoek CHAINSTAYSEATSTAYANGLE=Chain stay - Seat stay hoek CHAINSTAYANGLE=Chain stay hoek (feitelijk) SEATSTAYANGLE=Seat stay hoek relatief ten opzichte van horizontaal GAPBETWEENTOPTUBEandDOWNTUBE=Ruimte tussen de onderkant van de Top tube en de boven kant van de Down tube aan het Head tube aanhechtingspunt BBEXTENSIONfromCHAINSTAY=Extentie van de zijkant van de BB ten opzichte van de zijkant van de Chain stay CHAINSTAYGAP=Ruimte tussen de zijkanten van de Chain stays bij het BB aanhechtingspunt DOWNTUBEdoesnotINTERSECTseattube=De achterkant van de Down tube raakt de Seat tube niet, bij het aanhechtings punt DOWNTUBEdoesINTERSECTseattube=De achterkant van de Down tube moet pas gemaakt worden bij het Seat tube aanhechtings punt MM=mm INCHSYMBOL=\u201d METERSYMBOL=m DEGREESYMBOL=\u00b0 FEET=Feet METERS=Meters INCHES=Inches MILLIMETERS=Millimeters OVERWRITEFILE=Bestaand bestand overschrijven? DELETEFILE=Are you sure you want to delete this file? CONFIRMOVERWRITE=Gaat u akkoord met het overschrijven van dit bestand BCADFILECORRUPT=Dit bestand is beschadigt dit is geen geldig BikeCAD bestand. CANT_FIND_FILE=Het bestand kan niet gevonden worden PROBLEMOPENINGFILE=Er is een problem op getreden met het open van het bestand FRONT_REAR=VOOR/ACHTER WheelGaptooltip=Chain stay lengte kunnen niet direkt ingevoerd worden, of
geef indirect weer door in te voeren Achter wiel ruimte
REARWHEELGAP=Achter wiel ruimte CHANGE_LANGUAGE=Change language RESTART_FOR_LANGUAGE=BikeCAD moet opnieuw gestart worden om wijziging van de taal uit te voeren TRANSLATE_BikeCAD=Help met het vertalen van BikeCAD SADDLE_CLAMP_TO_HANDLEBAR=Zadel klem tot stuurstand DRIVETRAIN=Aandrijving CHAINRINGS=Chainrings BIG_RING=Grootte ring MIDDLE_RING=Middel ring SMALL_RING=Kleine ring SPROCKETS=Sprockets GEARING_GRAPH=Grafiek van de versnellingen GEAR_INCHES=Versnellings inches ROLLOUT=Uitrol GAIN_RATIO=Gain ratio SPEED_FOR_CADENCE=Snelheid voor deze Kadans CADENCE=Kadans RPM=RPM KPH=km/h MPH=mph WATERBOTTLES=Bidons FENDERS=Spatborden DISTANCE_FROM_BB=Afstand van de BB BOSS_SPACING=Afstand tussen nokken FRONT=Voorkant REAR=Achterkant START_ANGLE=Start hoek END_ANGLE=Eind hoek SIDE_COVERAGE=Zij bedekking EYELET_R=Radius van het oogje EYELET_A=Hoek van het oogje EYELET_RADIUS_TOOLTIP=Radiale afstand van as tot het oogje EYELET_ANGLE_TOOLTIP=Hoek positie van het oogje ten opzichte van de Seat stay EYELET_ANGLE_FORK_TOOLTIP=Hoek positie van het oogje ten opzichte van de stuurpen STRUTS=Steunen RACK=Bagage drager BRAZEONS=Braze-ons BOTTLE_BOTTOM=Bodem van de Bidon LOCATE_BOTTLE=Plaats van de Bidon ten opzichte van het onderste bevestigings oogje SEATTUBECHAINSTAYANGLE=Seat tube - Chain stay hoek binnenkant BOTTLE_BOSS1A=Bidon oogje 1A (from top edge of miter) BOTTLE_BOSS1B=Bidon oogje 1B (from top edge of miter) BOTTLE_BOSS2A=Bidon oogje 2A (from front edge of miter) BOTTLE_BOSS2B=Bidon oogje 2B (from front edge of miter) BOTTLE_BOSS3A=Bidon oogje 3A (from bottom edge of miter) BOTTLE_BOSS3B=Bidon oogje 3B (from bottom edge of miter) BOTTLE_BOSS1Ab=Bidon oogje 1A (from edge of BB miter) BOTTLE_BOSS1Bb=Bidon oogje 1B (from edge of BB miter) BOTTLE_BOSS2Ab=Bidon oogje 2A (from edge of BB miter) BOTTLE_BOSS2Bb=Bidon oogje 2B (from edge of BB miter) BOTTLE_BOSS3Ab=Bidon oogje 3A (from edge of BB miter) BOTTLE_BOSS3Bb=Bidon oogje 3B (from edge of BB miter) BOTTLE_BOSS1Ac=Bidon oogje 1A (from center of BB) BOTTLE_BOSS1Bc=Bidon oogje 1B (from center of BB) BOTTLE_BOSS2Ac=Bidon oogje 2A (from center of BB) BOTTLE_BOSS2Bc=Bidon oogje 2B (from center of BB) BOTTLE_BOSS3Ac=Bidon oogje 3A (from center of BB) BOTTLE_BOSS3Bc=Bidon oogje 3B (from center of BB) BOTTLE_BOSSES=Bidon oogje NOTES=Notities ON_SCREEN_NOTES=On screen notes TITLEBLOCK_NOTES=Titel blok notities DRAWING_NOTES=Tekening notities NAME=Naam PHONE=Telefoon nr WEBSITE=Website EMAIL=e-mail ADDRESS=Adres RIMS=Velgen TIRES=Banden SIDEWALLS=Zij wanden HUBS=Assen HANDLEBAR_TAPE=Stuurstang tape BRAKE_HOODS=Rem hood BRAKE_TRIM=Velg rem BRAKE_LEVERS=Rem greep SADDLERAILS=Zadel rails FORK_CROWN=Vork kroon STANTIONS=Stangetjes BOTTLE_CAGE=Bidon houder BOTTLE_TOPS=Bidon dop EXTLINES=Ext lijnen WARNING=Waarschuwing CUSTOMIZE=Customize PROGRAM_NAME=programma naam SAVE_SETTINGS=Wijzigingen opslaan START_LINEAR_DIMENSION=Start dimensies lijnen START_LINEAR_DIMENSIONX=Start dimensies lijnen (X) START_LINEAR_DIMENSIONY=Start dimensies lijnen (Y) START_ANGULAR_DIMENSION=Start dimensies hoeken PICK_VERTEX_FOR_ANGLE=Selekteer vertex voor hoeken END_LINEAR_DIMENSION=Eind dimensies lijnen END_ANGULAR_DIMENSION=Eind dimensies hoeken START_ARROW_FOR_NOTE=Start pijl voor notitie PICK_ELBOW_FOR_NOTE=Selekteer hoek voor notitie PLACE_NOTE=Plaats notitie DELETE=Verwijder USER=Gebruiker CLEAR_DIM=Dimensies verwijderen SAVE_DIM=Dimensies opslaan CLEAR_NOTE=Notitie verwijderen USER_DIMENSION_LIMIT_EXCEEDED=Gebruikers dimensies limiet overschreden STARTUP=Opstarten ADD=Toevoegen CHAINSTAYANGLE_REARAXLE_TO_BB=Chain stay hoek (Achter as tot BB) FORKLENGTH_AXLE_TO_CROWN_minus_SAG=Vork lengte (afstand van de as tot de vork kroon, min inveren onder belasting) FORKLENGTH_AXLE_TO_CROWN=Vork lengte (afstand van de as tot de vork kroon) BB_TO_TOPTUBE_HEADTUBE_JUNCTION_HORIZONTAL=BB tot Top tube - Head tube bevestigingspunt (Horizontaal) BB_TO_TOPTUBE_HEADTUBE_JUNCTION_VERTICAL=BB tot Top tube - Head tube bevestigingspunt (Vertikaal) CHAINSTAYLENGTH_HORIZONTAL=Chain stay lengte (Horizontaal) STEERER_TUBE_LENGTH_THREADLESS=Stuur pen lengte (Threadless) STEERER_TUBE_LENGTH_THREADED= Stuur pen lengte (Threaded) FRONT_NORMAL_TRAIL=Voorkant naloop (Mechanical trail) REAR_NORMAL_TRAIL=Achterkant naloop ARCTAN_OF_TRAIL_RADIUS=Arctan(naloop/wiel radius) DROP_BAR=Race stuur MTN_BAR=Mountain bike stuur BULLHORN=Bullhorn stuur POSITION1=Positie 1 POSITION2=Positie 2 POSITION3=Positie 3 TRADITIONAL=Traditioneel SBEND=S-bend FORMULAS=Formules APPROXIMATE_MISSING_DIMS=Geschatte missende dimensie CALCULATE_IN_INCREMENTS=Uitgerekende waarden in stappen van RECOMMENDED_VALUE=Aanbevolen waarde SHOW_FIT_FORMULAS=Toon formules INCLUDE=Inclusief CUSTOMER_INFO=Klant informatie BUILDER_INFO=Bouwers informatie TITLEBLOCK=Titel blok FREE_SPACE=Vrije ruimte PORTRAIT=Portret LANDSCAPE=Landscape ASPECT_RATIO=Aspect ratio ISO216=ISO 216 SAVE_CURRENT_BIKE_AS_TEMPLATE=Opslaan huidige fiets als default template MUST_RESTART_BIKECAD=BikeCAD moet herstart worden om wijzigingen uit te voeren PRINT_WHITE_BACKGROUND=Achtergrond wit afdrukken OUTLINE_THICKNESS=Contourdikte FONT=Lettertype LOGO=Logo LOGO_DT=Logo (Down tube 1) LOGO_DT2=Logo (Down tube 2) LOGO_ST=Logo (Seat tube 1) LOGO_ST2=Logo (Seat tube 2) LOGO_TT=Logo (Top tube 1) LOGO_TT2=Logo (Top tube 2) LOGO_WR=Logo (Rear Wheel 1) LOGO_WR2=Logo (Rear Wheel 2) LOGO_WF=Logo (Front Wheel 1) LOGO_WF2=Logo (Front Wheel 2) LOGO_FORK=Logo (Fork 1) LOGO_FORK2=Logo (Fork 2) LOGO_STEM=Logo (Stem 1) LOGO_STEM2=Logo (Stem 2) LOGO_CHAINSTAYS=Logo (Chainstays 1) LOGO_CHAINSTAYS2=Logo (Chainstays 2) LOGO_SEATPOST=Logo (Seatpost 1) LOGO_SEATPOST2=Logo (Seatpost 2) ARROWSorDOTS=Pijlen of stippen DOTS=Stippen SHOW_DOTS_ON_EXTENSION_LINES=Punten weergeven op lijnen ROUNDED=Afgerond SQUARE=Vierkant LUGS=Lugs CANADA=Canada CHEVRON=Chevron CIRCLE=Cirkel FADE=Vervagen FADEwCANADA=Vervagen met Canada FADEwCIRCLE=Vervagen met cirkel FADEwDOTS=Vervagen met punten FADEwPANEL=Vervagen met paneel FADEwLEAVES=Vervagen met bladeren FADEwRECTANGLE=Vervagen met rechthoek FLAMES=Vlamen PANEL=Paneel PANELandSTAYS=Paneel en stays LEAVES=Bladeren LUGSwPANEL=Lugs met paneel OVAL=Ovaal RECTANGLE=Rechthoekig SOLID=Solide SPEAR=Speer STAYS=Stays CHAINSTAY_MITER_ANGLE=Chain stay miter hoek THREE_COLOR_ANGLED=Drie kleuren onder een hoek TWO_COLOR_ANGLED=Twee kleuren onder een hoek MOVE=Verplaats ELBOW=Elleboog NOTE=Notitie ARROW=Pijl EXIT=Exit FORK_CROWN_CLEARANCE=Vrije ruimte tot de Vork kroon SITTING_POSITION_X=Zit positie \u2194 SITTING_POSITION_Y= Zit positie \u2195 SHIMANO=Shimano stijl SHIMANO_2012=Shimano 2012 stijl SRAM=SRAM stijl CAMPAGNOLO=Campagnolo stijl NUMBER_OF_FIT_SCHEMES=Number van maat versies DESIGN_WAS_NOT_SENT=Sorrie, er is een problem opgetreden tijdens het versturen van het bestand INCLUDE_TAB_IN_FIT_ADVISOR=Tab toevoegen in pasmaat adviseur UNCHECK_TO_REMOVE_OPTIONS=De-selekteer om menus en opties te voor BikeCAD voor het Web, of om BikeCAD Pro te vereenvoudigen EMAIL_MENU=E-mail menu (Alleen te gebruiken in BikeCAD voor het Web) EMAIL_MENU_ADDRESS=E-mail adres voor ontvangen ontwerpen SAME_SIZED_FRONT_AND_REAR=Zelfde afmetingen aan de voor en de achterkant HANDLEBAR_TO_SEATTUBE_AXIS=Stuurstang tot zadel pen as HANDLEBAR_TO_FRONT_AXLE=Stuurstang tot voor wiel as HANDLEBAR_TO_FRONT_AXLE2=Stuurstang tot voor wiel as 2 HANDLEBAR_TO_FRONT_AXLE_X=Stuurstang tot voor wiel as (X) SADDLE_FROM_BB_X=BB tot Zadel (X) SADDLE_FROM_BB_Y=BB tot Zadel (Y) MISSING_EMAIL=U moet een geldig e-mail adres invoeren in het notitie Tab BEND_POSITION=Bend position OFFSET_AT_BB=Offset at BB OFFSET_AT_BB2=Offset at BB2 HEAD_TUBE_BOTTOM_Bike_MachX=Head tube bottom (Bike Machinery X) HEAD_TUBE_BOTTOM_Bike_MachY=Head tube bottom (Bike Machinery Y) ADJUSTMENT_KNOB=Adjustment knob STYLE=Style DEFAULT_SETTINGS=Default settings UNDO=Herstel REDO=Opnieuw COLOR=Color NOHIDDEN=No hidden lines HIDDENLINES=Hidden lines WIREFRAME=Wireframe PLATE_STYLE_DROPOUT=Plate SOCKET_STYLE_DROPOUT=Socket DERAILLEUR_HANGER=Derailleur hanger EYELETS=Eyelets NOT_SET=Not set TO_ADD_A_NOTE=To add a note, right click on the screen. CRANK_SPIDER=Crank spider SPIDER_ARM_PHASE_SHIFT=Spider arm phase shift EFFECTIVE_RIM_DIA=Effective rim diameter BEAD_SEAT_DIA=Bead seat diameter DISC=Disc TRISPOKE=Trispoke SPOKED=Spoked SPOKES=Spokes SPOKE_PHASE_SHIFT=Spoke phase shift CROSS_PATTERN=Cross pattern RADIAL=Radial DUAL_CROWN=Dual crown BRAKE_HOLE_TO_AXLE=Brake hole to axle SEATTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_TOP_OF_SEATTUBE=Seat tube - top tube junction to top of seat tube SEATTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_TOP_OF_SEATTUBE2=Seat tube - top tube junction to top of seat tube 2 DRIVE_SIDE_SPOKE_LENGTH=Drive side spoke length NON_DRIVE_SIDE_SPOKE_LENGTH=Non-drive side spoke length STACK=Stack REACH=Reach UCI_REGULATIONS=UCI Regulations UCIRULE1.3.012=A bicycle shall not measure more that 185 cm in length and 50 cm in width overall. A tandem shall not measure more than 270 cm in length and 50 cm in width overall. UCIRULE1.3.013=The peak of the saddle shall be a minimum of 5 cm to the rear of a vertical plane passing through the bottom bracket spindle. This restriction shall not be applied to the bicycle ridden by a rider in track sprint event, keirin, 500 metres or 1 kilometre time trials; however, in no circumstances shall the peak of the saddle extend in front of a vertical line passing through the bottom bracket spindle. UCIRULE1.3.014=The saddle support shall be horizontal. The length of the saddle shall be 24 cm minimum and 30 cm maximum. UCIRULE1.3.015=The distance between the bottom bracket spindle and the ground shall be between 24 cm minimum and maximum 30 cm. UCIRULE1.3.016=The distance between the vertical passing through the bottom bracket spindle and the front wheel spindle shall be between 54 cm minimum and 65 cm maximum. The distance between the vertical passing through the bottom bracket spindle and the rear wheel spindle shall be between 35 cm minimum and maximum 50 cm. UCIRULE1.3.018=Wheels of the bicycle may vary in diameter between 70 cm maximum and 55 cm minimum, including the tire. For the cyclo-cross bicycle the width of the tire shall not exceed 35 mm and it may not incorporate any form of spike or stud. UCIRULE1.3.020=For road competitions other than time trials and for cyclo-cross competitions, the frame of the bicycle shall be of a traditional pattern, i.e. built around a main triangle. It shall be constructed of straight or tapered tubular elements (which may be round, oval, flattened, teardrop shaped or otherwise in cross-section) such that the form of each element encloses a straight line. The elements of the frame shall be laid out such that the joining points shall follow the following pattern: the top tube connects the top of the head tube to the top of the seat tube; the seat tube (from which the seat post shall extend) shall connect to the bottom bracket shell; the down tube shall connect the bottom bracket shell to the bottom of the head tube. The rear triangles shall be formed by the chain stays, the seat stays and the seat tube with the seat stays anchored to the seat tube at points falling within the limits laid down for the slope of the top tube. The maximum height of the elements shall be 8 cm and the minimum thickness 2.5 cm. The minimum thickness shall be reduced to 1 cm for the chain stays and the seat stays. The minimum thickness of the elements of the front fork shall be 1 cm; these may be straight or curved. The top tube may slope, provided that this element fits within a horizontal template defined by a maximum height of 16 cm and a minimum thickness of 2.5 cm. UCIRULE1.3.022=In competitions other than those covered by article 1.3.023, only the traditional type of handlebars may be used. The point of support for the hands must be positioned in an area defined as follows: above, by the horizontal plane of the point of support of the saddle; below, by the horizontal line passing through the highest point of the two wheels (these being of equal diameter); at the rear by the axis of the steerer tube and at the front by a vertical line passing through the front wheel spindle with a 5 cm tolerance. This distance is not applicable to the bicycle of a rider who takes part in a sprint, keirin or olympic sprint race, but must not exceed 10 cm in relation to the vertical line passing through the front wheel spindle. The brake controls attached to the handlebars shall consist of two supports with levers. It must be possible to operate the brakes by pulling on the levers with the hands on the lever supports. Any extension to or reconfiguration of the supports to enable an alternative use is prohibited. A combined system of brake and gear controls is authorised. UCIRULE1.3.023=For road time trials and the following track events: individual and team pursuit, kilometre and 500 m a fixed extension may be added to the steering system; in this instance, only a position where the forearm is in the horizontal plane is permitted. The distance between the vertical line passing through the bottom bracket axle and the extremity of the handlebar may not exceed 75 cm, with the other limits set in article 1.3.022 remaining unchanged. Elbow or forearm rests are permitted. For road time trial competitions, controls or levers fixed to the handlebar extension may extend beyond the 75 cm limit as long as they do not constitute a change of use, particularly that of providing an alternative hand position beyond the 75 cm mark. For the track and road competitions covered by the first paragraph, the distance of 75 cm may be increased to 80 cm to the extent that this is required for morphological reasons; \u00abmorphological reasons\u00bb should be taken as meaning anything regarding the size or length of the rider's body parts. A rider who, for this reason, considers that he needs to make use of a distance between 75 and 80 cm must inform the commissaires' panel at the moment that he presents his licence. In such cases the commissaires' panel may carry out the following test: ensuring that the angle between the forearm and upper arm does not exceed 120\u00b0 when the rider is in a racing position. SAVE_TEMPLATE=Save template OPEN_TEMPLATE=Open template MANAGE_COMPONENTS_AND_TEMPLATES=Manage components and templates GUI=GUI GUI_TEXT_SIZE=GUI text size LOOK_AND_FEEL=Look and feel SYSTEM_DEFAULT=System default CONFIGURE_CSV_OUTPUT=Configure CSV output CHANGES_HAVE_BEEN_SAVED=Changes have been saved GENERAL_INFO=General info CATEGORIES=Categories DOWNTUBEOFFSET_AT_BB=Down tube offset at BB SEATTUBEOFFSET_AT_BB=Seat tube offset at BB ERGO=Ergo TRACK=Track GENERAL=General SADDLE_REF_POINTX=Saddle reference point (X) SADDLE_REF_POINTY=Saddle reference point (Y) SADDLETIP_TO_BRAKE_HOOD_PROJECTED=Saddle tip to brake hood (Projected) SADDLETIP_TO_BRAKE_HOOD_DIRECT=Saddle tip to brake hood (Direct) CHARACTER_ENCODING=Character encoding AEROBAR_PAD_DROP_FROM_SADDLE=Aerobar pad drop from saddle HANDLEBARDROP_TOP_OF_BARS=Handlebar drop (top of bars) DISPLAYING_DIALOG_BOX_CONFIGURATION=Displaying dialog box configuration: OPERATING_SYSTEM=Operating system JAVA_VERSION=Java version HEADTUBESTYLETIP=Select head tube style SCALED_TO_FIT_PAGE=Scaled to fit page FULL_SCALE=Full scale ADVANCED=Advanced COLOR_SCHEMES=Color Schemes COLOR_SCHEME=Color Scheme NEW_COLOR_SCHEME=New color scheme RED=Red GREEN=Green BLUE=Blue OVERLAY_IMAGE=Overlay image MAINTAIN_ASPECT_RATIO=Maintain aspect ratio FIT_TO_WIDTH=Fit to width FIT_TO_HEIGHT=Fit to height TILE=Tile SCALE=Scale IMAGE_CONTROLS=Image controls POSITION_X=Position X POSITION_Y=Position Y PIXEL_DIMENSIONS=Pixel dimensions CLEAR_LOG=Clear log PROBLEM_LOG=Problem log EDIT=Edit NONE=None DEFAULT=Default DEFAULT_PLUS_TRANSPARENCY=Default plus transparency DEFAULT_PLUS_TRANSPARENCY_PLUS_IMAGE=Default plus transparency plus image overlay NEAREST_MATCH_IN_PALETTE=Nearest match in palette PLEASE_ENTER_NAME_FOR_COLOR_SCHEME=Please enter name for color scheme CURVED=Curved CURVES=Curves RATIO=Ratio BB=BB ADJUST_PAINT=Adjust paint START_NOTE_NO_ARROW=Start note (no arrow) ADD_TO_LIBRARY=Add to library NOT_FOUND_IN_LIBRARY=not found in library. DO_YOU_WISH_TO_ADD_TO_LIBRARY=Do you wish to add this component to your library? VALUE_IN_CURRENT_LIBRARY=Value in current library VALUE_FROM_FILE=Value from file FROM_NEW_FILE_DOES_NOT_PERFECTLY_MATCH_COMPONENT_OF_SAME_NAME_IN_LIBRARY=from new file does not perfectly match
component of same name in library. SWITCHING_TO_CUSTOM_MENU=Switching to custom menu. SADDLE_CLAMP_TO_BB=Saddle clamp to BB SADDLE_CLAMP_TO_BB_X=Saddle clamp to BB (X) SADDLE_CLAMP_TO_BB_Y=Saddle clamp to BB (Y) SHEAR=Shear CHANGE_ARROW_SIZE=Change arrow size WHEEL_FLOP=Wheel flop ELBOW_ANGLE=Elbow angle HIP_ANGLE=Hip angle KNEE_ANGLE=Knee angle SHOULDER_ANGLE=Shoulder angle TORSO_ANGLE=Torso angle ST_IS_MITERED_TO_DT=Seat tube is mitered to down tube DT_IS_MITERED_TO_ST=Down tube is mitered to seat tube UNDO_LIMIT=Undo limit ASYMMETRIC=Asymmetric SYMMETRIC=Symmetric SYMMETRIC_DOUBLE=Symmetric (Double) DRIVE_SIDE=Drive side NON_DRIVE_SIDE=Non-drive side FRONTCENTER_HORIZONTAL=Front center (Horizontal) RAKED=Raked RANGE=Range TAPERED=Tapered LEAN_ANGLE=Lean angle BCAD_SENT_NOTICE=BCAD file sent notice MODEL=Model PRINT_MARGIN=Print margin OPEN_TEMPLATES_IN_FILE_MENU=Open templates in file menu AEROBAR_PAD_REACH=Aerobar pad reach AEROBAR_PAD_STACK=Aerobar pad stack AEROBAR_PAD_REACH_FROM_SADDLE=Aerobar pad reach from saddle END_OF_HANDLEBAR_REACH=End of handlebar reach END_OF_HANDLEBAR_STACK=End of handlebar stack END_OF_HANDLEBAR_REACH_FROM_SADDLE=End of handlebar reach from saddle END_OF_HANDLEBAR_DROP_FROM_SADDLE=End of handlebar drop from saddle PREVIEW=Preview SADDLE_TAIL_TO_HANDLEBAR=Saddle tail to handlebar SADDLE_TIP_TO_HANDLEBAR_END_DIRECT=Saddle tip to handlebar end (Direct) SADDLE_TIP_TO_HANDLEBAR_END_PROJECTED=Saddle tip to handlebar end (Projected) RIDER_COMPARTMENT_SLANTED=Rider compartment (slanted) PLACE_EMAIL_LINK_IN_FILEMENU=Place e-mail link in file menu